Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Olemme raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Tietoa toiminnastamme

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Olemme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Jäsenkuntamme

Meihin kuuluu noin 400 kuljetusyritystä, joilla on yhteensä noin 800 täysperävaunuyhdistelmää ammattiliikenteessä. Jäseninämme on niin suuria kuin pieniäkin metsäalan kuljetusyrityksiä. Suurin osa jäsenistämme on kuitenkin pieniä ja keskisuuria perheyrityksiä. Alan asiakaskuntaan kuuluu enimmäkseen suuria toimijoita, jotka ostavat useiden yrittäjien palveluja.

Jäsenistöömme kuuluu sekä tuoreita että vanhoja ja perinteikkäitä kuljetusyrityksiä. Moni kuljettaa puuta jo kolmannessa polvessa.

Metsäalan kuljetukset maantiellä

Auto on puuraaka-aineen kuljetuksissa tärkein kuljetusmuoto. Kaikki metsästä lähtöisin oleva raaka-ainemateriaali tarvitsee autokyytiä vähintään kerran matkallaan puutuotteeksi. Yli 70 % kotimaan raakapuusta kuljetetaan autoilla suoraan metsästä käyttöpaikalle.

Jäsenyrityksemme työllistävät

Metsä-alan kuljetusyritykset ovat tärkeä työllistäjä. Puutavaraa kuljettavat kuljetusyrittäjät muodostavat yhdessä koneyrittäjien kanssa merkittävän työnantajaryhmän Suomen taloudelle hyvin tärkeällä metsäsektorilla.

Metsäalan Kuljetusyrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan muiden kuljetusyrittäjien kanssa ja saat apua ja tukea yrittämisen ongelmakohtiin.

Järjestön tarkoituksena on
• Tuottaa jäsenilleen erilaisia palveluja
• vaikuttaa päättäjiin ja sidosryhmiin
• välittää jäsenilleen tietoa kuljetuselinkeinon kannalta tärkeistä asioista
• Antaa yritysten asiakkaille tietoa kuljetusyritystoimintaan liittyvistä asioista
• Järjestää ja ylläpitää alan yrittäjien valtakunnallista ja alueellista yhteistoimintaa  

Puunkuljettajan ei ole hyvä olla yksin. Liittymällä Metsäalan Kuljetusyrittäjiin pääset verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa ja saat apua ja tukea yrittämisen solmukohtiin.

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 50 v. esite

Tule jäseneksi!

SKAL:n jäsenyys tuo varmuutta yrittäjyyteesi. Kouluttamme, tiedotamme, neuvomme ja palvelemme koko yrityksen elinkaaren ajan. Olemme luotettava asiantuntija ja valvomme väsymättä jäsenyritystemme etuja.